flag aScAgenda - Školský register detí, žiakov a poslucháčov

Čo je to register detí, žiakov a poslucháčov?

V súlade s novým zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákon je škola podľa §158, ods. 1 povinná viesť školský register detí, žiakov a poslucháčov. V citovanom zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je škola povinná o žiakovi a jeho zákonných zástupcoch evidovať. Všetky povinné údaje je možné evidovať, spracovávať a elektronicky odosielať zriaďovateľovi v programe aScAgenda.

Poznámka: Funkcia je prístupná iba v aScAgende od verzie 2009.

Číslo listu a dátum vydania rozhodnutia o prijatí do školy sa eviduje v Archíve - ak chcete vedieť viac (či už o automatickom evidovaní týchto údajov, alebo o neskoršom dopĺňaní), pozrite: Automatické číslovanie korešpondencie

V hornej časti sa dá zvoliť "Platnosť ku dňu", t.j. ku akému dňu majú byť údaje pripravené. Dátum je možné meniť. Štandardne je predvolený dátum 15. september. Ak chcete zvoliť iný predvolený dátum, dá sa to v menu Nastavenie - Preferencie - Dátumy. Tento dátum je používaný aj na prenos údajov zriaďovateľovi.

Pozrite aj:
Ako môže zriaďovateľ prehliadať register žiakov?
Čo je to register zamestnancov?
Ako aktualizovať register žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 41614 krát.41614 / 41614
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle