flag aScAgenda - Školský vzdelávací program

Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?

V aScAgende je spracovaný základný rámcový plán školy.
V ľavom menu si kliknite na modul Vzdelávací program v podčasti Programy a plány nájdete predvolené programy pre jednotlivé typy škôl.

Vzdelávací plán alebo učebný plán konkrétne pre Vašu školu je najlepšie vytvoriť odvodením z rámcového učebného plánu.
V časti Programy a plány cez tlačidlo Nový.

Ako vytvoriť vlastný (neodvodený) vzdelávací plán sa dočítate tu: Ako vytvorím nový vzdelávací plán alebo učebný plán?


Ak si priamo v uvedenom okne stlačíte


Je možné upraviť hodinové dotácie predmetov plánu, ktorý odvodzujeme, ako aj pridať nové predmety, či skupiny predmetov. Kde je možné priamo editovať políčka s počtami hodín.

Riadok v danom pohľade je informácia o týždennej hodinovej dotácii pre daný predmet, resp. skupinu predmetov, alebo vzdelávaciu oblasť.
Ak sa na Vašej škole vyučuje predmet, ktorý sa v zozname nenachádza, je možné pridať ho cez tlačidlo Pridať predmet.

Zadaný Vzdelávací plán je možne tlačiť ihneď po stlačení Ctrl+T
a priamo exportovať na stránku školy cez tlačidlo Publikovať.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 28639 krát.28639 / 28639
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle