flag aScAgenda - Prvé kroky

=Maturity 2005 - Import dát z excelu

Maturity 2005 - Import dát z excelu

Ak máte údaje o maturitných predmetoch žiakov zadané v MS Exceli vo formáte ako na obrázku, môžete ich ľahko importovať do programu aScAgenda. Vyberte relevantné riadky v Exceli a uložte ich do schránky pomocou Ctrl-C:
(Pozn. Pred importom je potrebné mať už zadané zoznamy žiakov, predmetov a komisií)

Následne v programe aScAgenda zvoľte v menu položku Súbor->Import->Import maturít... Zobrazí sa nasledujúce okno:

V tomto okne potom možete zvoliť význam jednotlivých stĺpcov. Ak v Exceli vyberiete aj prvý riadok so správnymi skratkami predmetov (t.j. takými aké sú uložené aj v aScAgende), tak vám stĺpce program rozpozná sám. Pre určenie obsahu stĺpcov, ktoré program nerozpoznal, kliknite na hlavičku stĺpca:

Zobrazí sa okienko s možnosťami, ktoré môže daný stĺpec obsahovať. Môže obsahovať predmet, z ktorého žiak maturuje alebo môže obsahovať priamo komisiu, ktorá ho bude skúšať. Ak máte viac komisií z jedného predmetu, program môže pri generovaní zvoliť jednu z nich ak žiak maturuje z daného predmetu. Ak ale priradenie žiakov do komisií už máte dané, treba pri importe povedať, do ktorej komisie žiak pôjde maturovať.

Po určení všetkých stĺpcov kliknite na tlačidlo Importuj tieto údaje.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 3278 krát.3278 / 3278
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle