flag aScAgenda - Prvé kroky

Prijatie žiakov do školy

Prijatie žiakov do školy

Program poskytuje niekoľko možností ako zadať prijatých žiakov a žiakov hlásiacich sa na prijímacie skúšky.

1. Jednoduchý spôsob: Priamy zápis prijatých žiakov

Tento spôsob môžete použiť v prípade ak zapíšete žiakov bez prijímacej skúšky. Každému žiakovi môžete priamo zadať výsledok rozhodnutia. Napríklad ZŠ zadajú iba Zapísaný alebo Zápis o rok. Stredné školy môžu priamo zadať Prijatý alebo Prijatý na odvolanie.
Pozrite aj:
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?

Postup:

Zobrazte si Zoznam študentov. Tlačidlom Nový pridajte nového študenta, vyplňte jeho údaje a na záložke Prijímačky zadajte stav:


Zadaných študentov si môžete zobraziť najlepšie využítím pohľadu:


na konci školského roku budete môcť previesť prijatých študentov do ďalšieho roku, kde sa stanú normálnymi žiakmi Vašej školy. Stačí keď ich priradíte do tried, nemusíte už znova zadávať všetky údaje, ktoré ste o žiakovi zadali pri prijímačkách.

2. Rozšírený spôsob - vyhodnotenie prijímacích skúšok
Tento spôsob umožňuje zadať viac kôl prijímacích skúšok, v každom kole zadať prihláseným žiakom aj výsledky podľa jednotlivých kategórií.

Rozšírený spôsob vyhodnotenia prijímacích skúšok nájdete na tomto linku: Ako spracovať prijímacie skúšky?

Pozrite aj:
Postup prijímania žiakov do školy.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 21098 krát.21098 / 21098
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle