flag aScAgenda - Prvé kroky

Tlač vysvedčení

Tlač vysvedčení

Pred tlačou vysvedčení si prosím prečítajte kapitolu o zadávanií známok.
Taktiež je vhodné vyplniť správne údaje pre jednotlivé triedy (ročník, typ prospechu, rok dochádzky, atď)

Postup pri tlači vysvedčení

1. Vygenerujte vysvedčenia zo zadaných známok
Nakoľko každý žiak môže mať na vysvedčení iné predmety je potrebné vygenerovať zo zadaných známok správne poradie predmetov na vysvedčení a priradiť im známky. Vygenerované vysvedčenie taktiež poskytuje istú ochranu pred náhodným zmenením starších vysvedčení omylom, pri zadaní známok. Pre generovanie vysvedčení zvoľte nasledujúci postup: Kliknite na záložku vysvedčenie. Zobrazí sa dialógové okno v ktorom vidíte, ktoré triedy už majú vygenerované vysvedčenia a aj dátum, kedy boli vygenerované:


Môžete vygenerovať vysvedčenie pre niektorú triedu alebo stlačiť OK a zobraziť si ukážky zatiaľ vygenerovaných vysvedčení.

Po stlačení OK sa zobrazia ukážky vysvedčení:


Poradie predmetov na vysvedčení ste definovali pred zadávaním známok. Pri generovaní program skontroluje ktoré známky ste danému žiakovi zadali a následne vytvorí finálne poradie.

Vysvedčenia môžete kedykoľvek v prípade potreby pregenerovať znova.

2. Tlač vysvedčení
Stlačte tlačidlo Tlač, zvoľte záložku vysvedčenia a vyberte vysvedčenie, do ktorého chcete známky vytlačiť.
Vysvedčenie obsahuje dve strany. Môžete si zvoliť či chcete vytlačiť najprv všetky nepárne a následne všetky párne strany alebo papiere postupne po jednom otáčať. Voľbu spravíte v nastavení tlače:


V tomto dialógovom okne môžete nastaviť aj celkový horizontálny alebo vertikálny posun, ak sú všetky políčka na Vašej tlačiarni posunuté.

V prípade potreby je môžné posúvať aj jednotlivé políčka, pozrite si prosím kapitolu Editovanie tlačových zostáv.

3. Tlač jednotlivých polrokov
Odporúčame tlačiť vysvedčenia nasledovným spôsobom: Na 1. polrok vytlačte a žiakom odovzdajte zostavu "výpis z katalógu". Na konci 2.polroku vytlačte a odovzdajte kompletné vysvedčenie. Tento spôsob je najjednoduchší zároveň minimalizuje problémy (tlač na pokrčené vysvedčenie a podobne).

Môžete však aj tlačiť iba jednotlivé polroky. Program sa Vás pred tlačením vysvedčenia spýta, ktorý polrok chcete tlačiť. Následne sa vytlačia iba políčka z tohoto polroku.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 24219 krát.24219 / 24219
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle