flag aScAgenda - Prvé kroky

Zadávanie dochádzky

Zadávanie dochádzky

Program aScAgenda umožnuje evidovať dochádzku žiakov. Evidovať môžete ospravedlnené, neospravedlnené hodiny a neskoré príchody. Údaje môžete využit pre internú štatistiku ale aj pre informovanie rodičov.

Postup pri zadávaní dochádzky (starý spôsob):

1. Zvoľte sekciu Dochádzka
2. Pomocou tlačidla Nová môžete zadať chýbajúceho žiaka


Zadajte dátum a presunte sa do políčka s menom študenta. Začnite písať meno študenta, program Vám ponúkne mená začínajúce napísanými znakmi. Pomocou šípok vyberte študenta a stlačte Enter.

Zadajte ospravedlnené, neospravedlnené, resp. neskoré príchody.

Do poznámky môžete zapísať údaj vysvetľujúci daný záznam. Tento je možné odoslať rodičom.
Poznámku možete používať napríklad na to, koľko žiak meškal pri neskorom príchode.

Po skončení zadania žiaka, dajte tlačidlo OK a Nový a pokračujte ďalším žiakom.

3. Na obrazovke máte zoznam absencie žiakov,
tento si môžete ľubovoľne zoradiť alebo zoskupiť. V prípade zoskupenia program ukazuje sumár ospravedlnených a neospravedlneným hodín za danú skupinu.
Neprehliadnite spôsob zadávania údajov, v ponuke máte na výber Nový spôsob, ktorý slúži na zádavanie priamo v tabuľke a Starý spôsob na zadávanie v okne (obrázok nad).

4. Tlač dochádzky
po zvolení tlačidla Tlačiť - Výber tlačovej zostavy zvoľte záložku Dochádzka. Táto obsahuje rôzne tlačové zostavy, ktoré môžete zo zadaných dát tlačiť.
Pre rýchlu tlač zvoľte tlačidlo Tlačiť - Rýchla tlač

5. Štatistika dochádzky jedného žiaka
po zobrazení dialógového okna žiaka môžete zvoliť záložku dochádzka:


V ľavej časti vidíte dva grafy pre sumár dochádzky žiaka v danom polroku a priemerné údaje dochádzky triedy.

V pravej časti sa nachádza prehľad dochádzky za posledné týždne.
- Červenou farbou sú zobrazené dni s neospravedlneními hodinami
- Zelenou dni keď žiak chýbal ale má absenciu ospravedlnenú
- Žltou sú neskoré príchody
V spodnej časti sú potom poznámky k dochádzke a sumár za jednotlivé mesiace.

Pozrite aj:
Ako sa zadáva dochádzka v aScAgende?
Ako zadávať dochádzku žiakom priamo?
Dá sa povoliť zadávanie dochádzky iba po predmetoch, alebo iba celkovo?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17573 krát.17573 / 17573
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle