flag aScAgenda - Prvé kroky

Zadávanie predmetov v triedach

Známky žiakov

Program aScAgenda umožňuje zadať žiakom Vašej školy známky, ktoré obdržali. Takto zadané známky môžete použiť ako podporu pri klasifikácii, pri tlači vysvedčení alebo aj ako novú službu pre rodičov Vašej školy.

Postup pri zadávaní známok:
1. Zadajte predmety na svojej škole
V ľavom paneli zvoľte sekciu Škola - Predmety a postupne cez menu Hlavný - Nový zadajte Vaše predmety. Zadajte názov aj skratku.

2. Nastavenie predmetov vyučovaných v triede
Na ľavom paneli zvoľte sekciu Študenti - Známky.
V menu Hlavný zvoľte triedu, pre ktorú chcete predmety zadať.

Následne tlačidlom Nastaviť predmety zobrazíte dialógové okno, v ktorom môžete zadať predmety, ktoré sa učia vo vybranej triede, tlačidlom Pridaj predmet. Pre každý predmet zvoľte kategóriu a poradie:

Tieto predmety zadávajte v poradí, v akom ich chcete mať vypísané na vysvedčení. Správanie je automaticky prvý predmet, takže zadávame iba ostatné predmety:

Ak sa pozrieme na hore uvedený obrázok, vidíme že predmety sú rozdelené do kategórií.
Prvá, sivá, sú povinné predmety.
Druhá, svetlo zelená, predstavuje voliteľné predmety.
Tretia, tmavo zelená, predstavuje nepovinné predmety.
Tieto kategórie si treba predstaviť ako jednotlivé sekcie na vysvedčení: predmet zadajte do tej kategórie, v ktorej sa má vytlačiť na vysvedčení.

V rámci kategórie je možné definovať poradie. Napríklad trieda na obrázku bude mať na prvej pozícií Slovenský jazyk. Na druhej pozícii na vysvedčení bude nasledovať buď Anglický alebo Nemecký jazyk. Tieto majú obidva zadefinované, že sa tlačia na druhú pozíciu. Predmet sa teda zvolí rôzny pre každého žiaka, záleží na tom, či žiakovi zadáte známku z Aj alebo Nj.

V rámci sekcie je možné aj nezadefinovať poradie predmetu, povedať že sa bude tlačiť na prvej voľnej pozícií v tejto sekcii. Pre každého sa teda určí poradie predmetov na vysvedčení podľa známok, ktoré mu zadáte.
Poradie predmetov, v rámci kategórie, môžete určovať aj priamo v dialogovom okne Zoznam predmetov triedy pomocou tlačidiel Posuň hore a Posuň dole.
Na vysvedčení sa vytlačia iba predmety so zadanými známkami.

Ak máte triedy s podobnými predmetmi môžete využiť funkciu Kopírovať do alebo Kopírovať z.

Pre zadávanie známok pozri:
Komu je program aScAgenda určený?
Ako môžem známkovať jednotlivý predmet?

Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Naozaj treba zadávať poradie predmetov na vysvedčení?

Pozrite aj:
Zadávanie dochádzky
Ako najjednoduchšie preusporiadať zoznam predmetov v triede?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 31881 krát.31881 / 31881
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle