flag aScAgenda - Prvé kroky

Sledovanie činností učiteľov

Sledovanie činností učiteľov

Cieľom modulu Činnosti učiteľov je umožniť vedeniu školy prehľadne spracovať a naplánovať školské činnosti. Program umožnuje evidenciu čínností jednotlivých učiteľov.

Zadanie učiteľov
Ako prvé je potrebné zadať učiteľov Vašej školy. V ľavej časti obrazovky je umiestnený panel so zoznamami. Zvoľte položku učitelia. Zobrazí sa zoznam učiteľov, do ktorého môžete pridávať položky pomocou tlačidla Nový.

Každému učiteľovi zadajte meno, priezvisko a základný úväzok. Môžete zadať aj skratku mena. Ak skratku nezadáte, bude sa tvoriť z prvých písmen priezviska učiteľa.

Zoznam činností
Podobne ako učiteľov môžete zadať činnosti špecifické pre Vašu školu. Činnosti zadávate po vybratí zoznamu s názvom Zoznam činností:


Pre každú činnosť môžete zadať nasledujúce údaje:


Zadajte názov, skratku. Kategóriu zvoľte jednu z predpripravených. Skratku zadávať nemusíte. Popis činnosti a ohodnotenie vysvetlíme nižšie.

Program už v základnej inštalácii obsahuje zoznam najčastejšie používaných činností. Dvojkliknite na názov kategórie a zobrazia sa Vám činnosti z tejto kategórie. Je vhodné, ak si štandardné činnosti prezriete, vlastné zadávajte iba ak sa naozaj nenachádzajú v dodanom zozname.

Zadávanie činností učiteľov
Po zadaní činností možete pre každého učiteľa vyplniť činnosti, ktoré vykonáva. V ľavej časti obrazovky zvoľte Činnosti učiteľa:


Zobrazi sa Vám tabuľka. V riadkoch sú jednotlivé činnosti. V stĺpcoch sú učitelia:


Do políčok vypíšte rozsah, v ktorom učiteľ túto činnosť vykonáva.

Políčko, ktoré chcete editovať zvoľte myšou. Medzi políčkami môžete prechádzať aj šípkami alebo klávesami Tab a Enter.

Po zadaní rozsahov sa v hornej časti zobrazia červené tlačítka Uložiť zmeny a Zrušiť zmeny. Zvoľte príslušné tlačidlo.

Výstupy programu
V hornej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo Tlačiť, Výber tlačovej zostavy. Jeho zvolením sa zobrazí dialógové okno s tlačovými zostavami. Zvolťe záložku činnosti učiteľov:


Zvoľte tlačovú zostavu, ktorú chcete tlačiť a stlačte tlačítko Ukážka tlače.
Základné tlačové zostavy:

Zoznam činností pre jednotlivých učiteľov - vytlačí jednu A4 pre každého učiteľa so zoznamom činností učiteľa. Toto tlačivo môžete použiť ako prílohy k pracovnej zmluve učiteľa.

Činnosti vykonávané učiteľmi školy - zoznam všetkých činností, ktoré vykonáva aspon jeden učiteľ Vašej školy.

Ohodnotenie činností
Vyššie popísaným postupom môžeme do programu zadať pre každého učiteľa aké činnosti vykonáva a v akom rozsahu.

Stlačením tlačítka Vyťaženie učiteľov si môžete zobraziť celkové vyťaženie jednotlivých učiteľov. Pre každú činnosť učiteľa sa prenásobí rozsah ohodnotením činnosti a výsledné hodnoty sa sčítajú. Výsledky je možné vytlačiť.

Vo vyššie popísaných tlačových zostavách máte možnosť vytlačiť aj zoznamy činností učiteľov s rozsahom činností a ich ohodnotením.

Odosielanie štatistík
Všetci užívatelia programu môžu odoslať svoje ohodnotenia činností na centrálny server. Odosielajú sa iba štatistické dáta, nie osobné údaje ani mená učiteľov.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15541 krát.15541 / 15541
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle