Zálohy

Pravdepodobne všetci z vlastnej skúsenosti vieme, že údaje, ktoré do počítača zadávame, je vhodné i pravidelne zálohovať. Program aSc Agenda ponúka funkciu na zálohovanie Vaších dát a aj na obnovu v prípade problému. V menu Súbor nájdete položku Záloha. Zobrazí Vám nasledovné okno:

Vytvorenie zálohy
Stlačte tlačidlo Vytvor zálohu. Program automaticky vytvorí zálohu na Vašom počítači a označí ju príslušným dátumom. Kedykoľvek sa tak budete môcť vrátiť do stavu, aký ste mali v čase vytvorenia tejto zálohy (samozrejme myslí sa stav Vaších dát, iné veci zatiaľ pogram zálohovať nedokáže ;-).

Zároveň sa Vás program spýta, či chcete túto zálohu uložiť aj na disketu, USB kľúč alebo iný počítač. Je vhodné každé dva/tri dni (alebo vždy potom, ako ste zadali veľa dát) zálohu uložiť na disketu alebo na sieťový počítač. V prípade havárie Vášho počitača sa tak budete môcť vrátiť k Vašim dátam.

Pozn. Program zálohy komprimuje takže nezaberajú veľa miesta, je však môžné, že po čase sa už Vaše zálohy nezmestia na disketu, budete musieť zálohovať na disk a z času na čas napáliť zálohy na CD.

Obnovenie zo zálohy
Stlačte tlačidlo Obnov zo zálohy. Program zobrazí nasledovné dialógové okno:


V zozname vidíte všetky zálohy a aj čas, v ktorom ste ich vytvorili. Zálohy sú zoradené od najnovšej po najstaršiu. Zvoľte zálohu, ku ktorej sa chcete vrátiť a stlačte tlačidlo Obnov zo zálohy. Pozor: program kompletne nahradí Vaše terajšie dáta, údajmi zo zálohy. Všetky novšie údaje sa premažú.

Ak ste si uložili zálohu na iný počítač alebo disketu môžete stlačiť tlačidlo Z diskety alebo USB kľúča a následne nájsť zálohu, ktorú chcete obnoviť.

Po obnovení zo zálohy sa program zavrie. Pri následnom spustení uvidíte už v programe obnovené dáta.

Pozrite aj:
Ako si môžem obnoviť program zo zálohy?
Sledovanie činností učiteľov
Bezpečná záloha - záloha online


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16305 krát.16305 / 16305
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle