flag aScAgenda - Prvé kroky

=Krúžky a poplatky

Krúžky a poplatky

Program aScAgenda Vám umožňuje evidovať, ktoré krúžky jednotliví žiaci navštevujú. Tento údaj nie je nutné evidovať kvôli centrálnemu spracovaniu vzdelávacích poukazov. Môže Vám však pomôcť sprehľadniť administráciu žiakov a krúžkov záujmového vzdelávania na Vašej škole.
(Ak sa rozhodnete, že nebudete evidovať presne, na ktoré krúžky jednotliví žiaci chodia, jednoducho ignorujte túto možnosť.)

Ako prvé je potrebné zadať krúžky, ktoré máte na Vašej škole. Urobíte tak v sekcii Záujmové vzdelávanie - Krúžky-ZVA na ľavom paneli. Stlačením tlačidla v menu Hlavný - Nový otvorite dialogové okno pre zadanie informácií o novom krúžku.

Krúžok resp. krúžky pridelíte študentovi cez dialogové okno Študent
Najprv zaškrtnite, že žiak navštevuje záujmový krúžok na Vašej škole.
Následne môžete pre každého žiaka špecifikovať, či a ktoré krúžky navštevuje:

Krúžky je možné zadávať aj hromadne pre viacero žiakov naraz pomocou menu - Nástroje - Hromadné operácie.


V novom dialogovom okne zvoľte Vzdelávacie poukazy a následne možnosť Nastav krúžok žiakom v spodnej časti okna nezabudnite zvoliť konkrétny krúžok.


Tento spôsob je rýchlejší a efektívnejší ako po jednom otvárať každého žiaka.

Evidencia platieb za krúžky
Opať ide o voliteľnú možnosť, ktorú môžete, ale nemusíte používať. Ak sa rozhodnete túto možnosť využivať, program aSc Agenda Vám ponúka nasledovné možnosti:

Pre každý krúžok je možné nastaviť mesačný poplatok:


Napríklad za Filatelistický krúžok sa platí každý mesiac rovnako 5 .
Následne je môžné evidovať, ktorý žiak koľko zaplatil. V ľavom paneli zvoľte Platby v krúžkoch. Zobrazí sa sumárny prehľad platieb za všetky krúžky. V comboboxe v hornej lište alebo dvojklikom na názve krúžku v pravej časti môžete zvoliť krúžok:


Napríklad sme zvolili Filatelistický krúžok. Vidíme žiakov, ktorí ho navštevujú. Pre každý mesiac môžete zadať koľko žiak zaplatil, vpísaním čísla do políčka. Po zadaní ľubovoľných zmien sa Vám zobrazia červené tlačidla Ulož zmeny a Zrušiť zmeny. Program Vás nepustí do iných sekcii skôr ako si nevyberiete niektorú z týchto možností.

Mesiace, za ktoré žiak zaplatil sú zobrazené zelenou farbou.

Pozrime sa teraz bližšie na obrázok hore: za filatelistický krúžok sa platí 5 mesačne.
Prvá žiačka vzorne platila každý mesiac.
Druhá bola nezodpovedná, september a október neplatila, ale potom zaplatila 25 , čim v podstate zaplatila za prvých 5 mesiacov.
Tretia na krúžok nechodila prvé tri mesiace, zadali sme "n". Potom začala chodiť a zaplatila 5 za december a január.
Ostatní žiaci zatiaľ nezaplatili, takže sú evidovaní ako neplatiči a program spočíta mesačné a celkové nedoplatky. Máte tak predstavu, koľko peňazí Vám žiaci dlhujú a koľko môžete do konca školského roku ešte očakávať.

Ako používať a evidovať platby?

V zásade sú dve možnosti:
1. priamo pri vyberaní peňazí zádavať sumy do programu. Program Vám vytlačí aj príjmový doklad. Stačí hneď po zadaní sumy za mesiac stlačiť "Tlačiť príjmový doklad". Program vytlačí potvrdenie o príjme pre políčko, v ktorom sa nachádzate.
Každú platbu môžete individuálne editovať tlačidlom Editovať platbu (od verzie 2010.0.522):


2. zadajte, ktorí žiaci navštevujú jednotlivé krúžky a vytlačte zostavu "Platby za jednotlivé krúžky". Program Vám vytlačí prázdnu tabuľku, ktorú rozdáte vedúcim krúžkov . Títo môžu do nej zapisovať sumy a na konci roku alebo priebežne zadajú platby do počítača. Získate tak prehľad a celkovú štatistiku za všetky krúžky.

Evidencia, na ktorom krúžku žiak uplatňuje poukaz
Táto funkcia je naozaj iba pre náročných. Umožňuje evidovať, na ktorých krúžkoch žiak uplatňuje poukaz. Môže navštevovať viac krúžkov a uplatňovať si poukaz na konkrétnom alebo v priebehu roku zmeniť krúžok, na ktorom si poukaz uplatňuje. Môžete od toho odvíjať výšku platieb tohto žiaka v jednotlivých krúžkoch.

Ak žiak chodí na kružok, ale neuplatňuje si na ňom poukaz, v tabuľke je zobrazená červená poznámka v ľavom hornom rožku.

To, na ktorom krúžku si žiak uplatňuje poukaz zadáte nasledovne, musíte ale najprv mať zadané, že žiak si uplatňuje poukaz na Vašej škole:

Pozrite aj:
=Ako evidovať poplatky pre konkrétnych žiakov, ale nie pre triedu?
=Ako evidovať platby od žiakov?
Zálohy


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27553 krát.27553 / 27553
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle