flag aScAgenda - Vzdelávacie poukazy

Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa

Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa

Program spolupracuje s centrálnym serverom na spracovanie vzdelávacích poukazov. Priamo z programu môžete odoslať štatistiky a vytlačiť protokol pre Vášho zriaďovateľa.

Postup
1. Zadajte údaje o Vašich žiakoch.
2. Vygenerujte čísla poukazov.
3. Vytlačte poukazy a rozdajte Vašim žiakom (CTRL+P - Vzdelávacie poukazy).
4. Vyzbierajte poukazy od žiakov, ktorí sa hlásia ku Vám na záujmové vzdelávanie

Po týchto krokoch máte údaje pripravené na odoslanie zriaďovateľovi, ktorý na základe týchto údajov môže požadovať pre Vás finančné prostriedky.

Pre ďalší postup máte dve možnosti:

Ak máte počítač pripojený na Internet
Stlačte tlačidlo Hlavný - Odoslať štatistiky - Vzdelávacie poukazy.
Program odošle údaje pre centrálne spracovanie a obratom Vám vytlačí protokol, ktorý môžete opečiatkovať a odoslať Vášmu zriaďovateľovi.

Poznámka 1: Protokolov môžete vytvoriť ľubovoľný počet. V pripade, že sa Vám prihlásil nový žiak, vytvorte protokol rovnakým spôsobom znova. Môžete aj zaslať viac protokolov Vášmu zriaďovateľovi. Oznámte mu ale, ktorý z Vami zaslaných protokolov je platný.

Poznámka 2: Ak má škola viacero organizačných zložiek, každá so svojím (unikátne) prideleným Edu Id, tak škola vytlačí pre každú takúto zložku protokol osobitne (koľko organizačných zložiek toľko protokolov).

Poznámka 3: Ak máte pripojenie na internet v poriadku, ale spojenie so serverom na spracovanie poukazov nefunguje, vyskúšajte o chvíľu znova, prinajhoršom na druhý deň. Na druhej strane výpadky internetu sú veľmi nečasté, je oveľa pravdepodobnejšie, že Vám nefunguje pripojenie do internetu. Overte si Váš internet; skúste otvoriť ľubovoľnú stránku, napríklad www.skoly.org

Vzor protokolu:

Pozrite aj:

Najčastejšie otázky o vzdelávacích poukazoch

Môžem tlačiť vzdelávací poukaz na čistý papier alebo musím používať tlačivá?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 63725 krát.63725 / 63725
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle