flag aScAgenda - Prvé kroky

Rýchla tlač zoznamov

Rýchla tlač zoznamov

Program aSc Agenda umožňuje vytlačiť Vaše dáta pomocou pred-pripravených zostáv. Tieto môžete priamo použiť, poprípade ľubovoľne upraviť. Všetky zostavy sú dostupné pomocou tlačidla Tlač. Ak však potrebujete rýchle vytlačiť ľubovolný zoznam môžete použiť aj funkciu rýchlej tlače:

Stlačením CTRL-T alebo výberom v menu Hlavný - Tlačiť - Rýchla tlač zobrazíte dialogové okno s údajom, ktorý ste zvolili v predchádzajúcom kroku, v našom prípade ide o Zoznam.


Napríklad toto nastavenie vytlačí zoznamy žiakov s údajom: priezvisko, meno, trieda, ...:


Zoznamy na obrazovke si môžete ľubovolne zoraďovať a zoskupovať. Taktiež si môžete vybrať, ktoré stĺpčeky chcete vidieť a aké majú byť široké.


Pre náhľad pred tlačou zvoľte tlačidlo Ukážka tlače. Ak ste spokojní môžete ju vytlačiť tlačidlom Tlačiť.


Poznámka: takto vytvorenú zostavu môžete aj exportovať:
Export zoznamov/tabuliek pomocou rýchlej tlače

Pozrite aj:
Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?
=Krúžky a poplatky
Čo je to "rýchla tlač"?
Ako používať výber stĺpcov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15286 krát.15286 / 15286
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle