flag aScAgenda - Vzdelávacie poukazy

Generovanie čísel poukazov

Generovanie čísel poukazov

Čísla poukazov musia mať predpísaný tvar. Program aSc Agenda preto poskytuje funkciu, pomocou ktorej môžete centrálne vygenerovať čísla poukazov pre všetkých žiakov.

V menu Nástroje zvoľte položku Vzdelávacie poukazy - Generuj čísla poukazov.

Generovanie poukazov prebieha pre celú triedu naraz. Program skontroluje, či sú zadané katalógové a rodné čísla a povolí generovať čísla vzdelávacích poukazov iba pre triedu, ktorá má údaje kompletné. Pred generovaním sa presvedčite, či Vami zadané údaje sú správne. Ak napríklad vytlačíte poukazy so zlým EDUID školy, budete mať problém, ak žiaci tieto poukazy odovzdajú poskytovateľovi.

Po zvolení triedy sa v hornej časti zobrazí zelené alebo červené tlačidlo, podľa toho, či je možné generovať čísla poukazov pre danú triedu. V prípade, že to nie je možné, stlačte červené tlačidlo a zobrazí sa Vám zoznam chýb, pre ktoré nie je možné čísla generovať. Po ich opravení sa môžete vrátiť do tohto dialógového okna a generovať čísla znova.

Poznámka: Ak príde v priebehu roku žiak z inej školy, ktorý už obdržal poukaz na predošlej škole, môžete mu zadať jeho číslo poukazu ručne. Takémuto žiakovi však už nemôžete vytlačiť poukaz. Tieto čísla poukazov sú zobrazené aj v stĺpci 'Vlastné číslovanie'. Môžete tak rýchlo skontrolovať, či naozaj títo žiaci majú dôvod mať iné čislo ako by bolo to vygenerované.

Najčastejšie otázky o vzdelávacích poukazoch

Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 39195 krát.39195 / 39195
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle