flag aScAgenda - Prvé kroky

Zadávanie a prezeranie údajov

Zadávanie a prezeranie údajov

Program aScAgenda Vám umožňuje evidovať rôzne údaje o Vašej škole.

V ľavej časti obrazovky sa nachádza ovládací panel. Pomocou panelu môžete kedykoľvek zvoliť dáta, ktoré chcete editovať. Dáta je možné zadávať v ľubovoľnom poradí. Ak napríklad zadávate žiaka, ale nemáte ešte zadanú triedu do ktorej patrí, môžete túto triedu doplniť a k žiakovi sa vrátiť neskôr. Podobne, keď neviete niektoré údaje o žiakovi, nemusíte ich zadať hneď, môžete ich doplniť neskôr.

Po zvolení položky v ľavom paneli sa v pravej časti zobrazia príslušné údaje:

Na obrázku hore sme zvolili zoznam študentov, každý riadok predstavuje jedného študenta.
Pomocou tlačidiel v hornej časti môžete Pridať nového študenta, editovať alebo zmazať vybraného študenta.

Taktiež si môžete zobraziť iba študentov danej triedy:


Pohľady na údaje
Pre lepšiu orientáciu Vám program umožňuje voliť a vytvárať si pohľady. Pohľad si môžete zvoliť nasledovne:

Každý pohľad môže obsahovať iné stĺpce, zoradenie alebo zoskupenie Vašich dát.

Úprava pohľadu
Stĺpce môžete roztiahnuť alebo zúžiť potiahnutím pravého okraja názvu stĺpca.

Potiahnutím názvu môžete meniť aj poradie stĺpcov.

Kliknutím na názov stĺpca môžete zoradiť dáta podľa tohto stĺpca. Druhým kliknutím zoradíte dáta opačným smerom. Môžete zoradiť dáta aj podľa viacerých stĺpcov. Stačí ak počas klikania na názvy stĺpcov budete držať klávesu CTRL.

Pomocou tlačidla Výber stĺpcov (zobrazíte okno v pravej časti so všetkými názvami) môžete jednoduchým potiahnutím názvu stĺpca pridať, alebo odobrať stĺpce z pohľadu:

Dáta môžete aj zoskupiť podľa niektorého názvu v stĺpci. Potiahnite názov v stĺpci do bieleho horného políčka pre zoskupenia. Program Automaticky zoskupí dáta v pohľade. Napriklad na obrázku dole máme dáta zoskupené najprv podľa triedy a potom podľa pohlavia. Vieme si tak napriklad rýchlo zobraziť všetky žiačky v triede 1.B:

Užitočná funkcia pri práci s pohľadmi je Zoskupiť všetko resp. Rozbaliť všetko v menu Pohľad. Následne môžete klikať na štvorčeky na začiatku riadku a rozbaliť (zoskupiť) si požadované údaje.

Ukladanie pohľadov
Potom ako pohľad zmeníte, môžete si tento nový vzhľad uložiť, aby ste sa k nemu mohli rýchlo v budúcnosti vrátiť. V menu Pohľad môžete zvoliť položku Uložiť. Týmto uložíte svoje zmeny s názvom pôvodného pohľadu. Alebo zvoľte položku Uložiť ako. Môžete zadať nový názov a vytvoríte si tak nový pohľad na dáta.

Nastavenie štandardných pohľadov
Ak ste pri nastavovaní pohľadov ponastavovali všeličo, môžete použiť položku menu Pohľad - Nastaviť štandardné pohľady. Nastavíte tak pohľady zo štandardnej inštalácie.

Pozrite aj:
Tlačové zostavy


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 23523 krát.23523 / 23523
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle