flag aScAgenda - Prvé kroky

Import z iných programov


Program aScAgenda Vám umožňuje načítať dáta z programov eŠkola, Škola BA alebo Doklady. Ak ste už náhodou zadali dáta do týcho programov, môžete ich načítať do programu aSc Agenda a nemusíte ich znova zadávať. Ak ste aj zadali iba časť dát, možno Vám uľahčí, keď ich načítate a následne doplníte v programe aSc Agenda.

Pre načítanie z programu eŠkola pozrite tento návod:
Ako načítam údaje z programu eŠkola?

Postup
1. Zvoľte menu Súbor a položku Import. Vyberte Váš program.
2. V prípade, že ste program nainštalovali do odporúčaného adresáru, zobrazí sa otázka či naozaj chcete importovať dáta:

3. V prípade, že ste menili počas inštalácie adresár programu, budete musieť tento nájsť na Vašom počítači.:


4. Po nájdení programu sa Vaše dáta načítajú a môžete ďalej pracovať v systéme aSc Agenda.

Poznámka 1: V prípade, že máte dáta v programe MS Excel čítajte návod: Import údajov .

Pozrite aj:
Zadávanie a prezeranie údajov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16772 krát.16772 / 16772
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle