Nového študenta pridáte na ľavom paneli Zoznam prostredníctvom menu Hlavný - tlačidlo Nový:

Karta študenta


Povinné údaje sú Meno, Priezvisko.
Rodné čislo nie je povinné, ale program Vás upozorní, ak ho nezadáte alebo ak zadáte neplatné.

Všetky ostatné údaje nemusíte zadávať, môžete ich zadávať kedykoľvek neskôr. Po zadaní údajov stlačte OK. Ak po vyplnení údajov chcete zadávať hneď ďalšieho študenta, stlačte tlačidlo "OK a nový". Zadané dáta sa uložia a možete hneď zadávať nového žiaka.

V prípade, že tento študent nie je žiakom Vašej školy, ale na Vašej škole navštevuje krúžok alebo sa chystá na prijímačky na Vašu školu zaškrtnite "Externý" vpravo hore (pre úpravu stlač Povoľ zmenu údajov ). Pre externých sa nezadáva trieda ani číslo v katalógu.

Rok dochádzky je potrebný na tlač vysvedčení na ZŠ. Zvoľte buď automaticky podľa triedy alebo nastavte ročník v prípade, ak žiak opakoval ročník.

Poznámka 1: na rýchle zadávanie môžete použiť klávesu Enter na presun medzi políčkami.
Poznámka 2: ak Vám vo výberových políčkach chýbajú pre niektorého žiaka možnosti, napríklad uzbecká národnosť, pridajte ich v sekcii Pomocné zoznami.

Vzdelávací poukaz:
Ak ide o žiaka Vašej školy, číslo sa nezadáva, ale generuje. Potom ako zadáte údaje o Vašich žiakoch, zvoľte položku v menu Nástroje/Generuj čísla poukazov.

Ak ide o externého žiaka, vypľňte priamo číslo vzdelávacieho poukazu, ktorý doniesol na Vašu školu.

Ak si žiak uplatňuje poukaz na Vašej škole stlačte priamo zaškrtávač 'Uplatňuje si poukaz'. Vedľa neho sa Vám priamo zobrazí aj kategória poskytovateľa. Kategória poskytovateľa je potrebná, keďže na jednej škole môže pôsobiť viacero poskytovateľov pod jedným IČO-m. MŠ SR má záujem o informáciu, koľko žiakov si uplatnilo poukaz u jednotlivých kategórií poskytovateľov.

Zákonný zástupca žiaka
Program Vám umožňuje zadať údaje o otcovi a matke. V obidvoch záložkách je možnosť špecifikovať, kto z nich je zákonný zátupca. V prípade, že žiak už nemá rodičov alebo zákonný zástupca je niekto iný, vypíšte tieto údaje do záložky otec a zaškrtnite, že ide o zákonného zástupcu.

Záujmové vzdelávanie
Program Vám umožňuje zadať, na ktoré krúžky žiak chodí. Podrobný popis tejto funkcie nájdete v časti záujmové vzdelávanie.

Odbory štúdia
Stredné školy môžu evidovať aj odbor štúdia pre jednotlivých žiakov. Odbory, ktoré vyučujete na Vašej škole môžete zadať v Pomocných zoznamoch. Následne pre každého študenta môžete zadať jeho odbor. Môžete využiť aj funkciu pre hromadné zadávanie odboru štúdia v menu Nástroje / Hromadné zadávanie.

Pozrite aj:
Import údajov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 71464 krát.71464 / 71464
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle