Novú triedu pridáte na ľavom paneli Triedy prostredníctvom menu Hlavný - tlačidlo Nová:


Zobrazí sa okno, v ktorom môžete zadať údaje Vašej triedy. Nemusíte zadávať všetky údaje hneď, je možné ich zadať dodatočne alebo vynechať. Po zadaní údajov stlačte OK. Ak chcete hneď zadávať ďalšiu triedu, stlačte tlačítko "OK a nový". Zadané dáta sa uložia a môžete hneď zadávať novú triedu.

Povinné údaje:

Názov triedy: Meno triedy, ktoré používate.

Kód triedy: Je potrebný na automatické pridelenie čísla vzdelávacieho poukazu žiakom tejto triedy. Kód môže mať maximálne 5 znakov bez diakritiky. Napr 1A, TER, OKTB, 1MTP3 a podobne.

Ročník: Zvoľte ročník tejto triedy. Používa sa pri tlačení vysvedčení pre základné školy.

Nepovinné údaje:

Skratka: Ľubovoľná skratka, ktorou označujete túto triedu.

Rok dochádzky: Zvoľte rok dochádzky tejto triedy. Používa sa pri tlačení vysvedčení.

Odbor a zameranie triedy: 01 matematika a podobne.

Učebný plán

Forma štúdia: denná a pod.

Triedny učiteľ, Zástupca triedneho učiteľa: Zvoľte, ak chcete evidovať triednych a ich zástupcov.

Učebňa: Kmeňová učebňa tejto triedy. Ak nemajú, nevyplňte.

Typ prospechu: Určuje spôsob, akým sa bude tlačiť celkový prospech žiaka tejto triedy na vysvedčení.

Poznámka: na rýchle zadávanie môžete použiť klávesu Enter na presun medzi políčkami.

Pozrite aj:
Študent


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 23592 krát.23592 / 23592
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle