flag aScAgenda - Prvé kroky

Všeobecné údaje

Všeobecné údaje

Ako prvé je potrebné zadať základné údaje o Vašej škole. V menu vyberte položku Nastavenie a následne Všeobecné údaje školy. Vyplňte požadované položky. Tieto údaje môžete kedykoľvek znova opraviť a doplniť. Je však vhodné zadať ich už na začiatku.

IČO Školy: veľmi doležité je správne zadať IČO školy, nakoľko bude slúžiť na identifikáciu Vašej školy. Dôležitý údaj je aj názov a adresa školy. Názov a adresa môžu mať ľubovoľný formát, budú slúžiť na vytlačenie hlavičky formulárov.

Položky 'Miesto' a 'Miesto v 6.páde' slúžia na tlač formulárov, zvyčajne sa v ľavom dolnom rohu tlače vytlači napr. 'V Dolnom Kubíne 24.5.2008'.

Heslo
Vzhľadom na to, že program obsahuje osobné údaje, je vhodné chrániť vstup do programu pomocou hesla. Najlepšie je pouźivať heslo už pre prihlasovanie do windows. Žiaci by sa nemali mať možnosť prihlásiť na tento počítač. Taktiež by nemali mať možnosť prezerať si súbory na tomto počítači po lokálnej sieti.

Ak sa žiaci majú možnosť prihlásiť na tento počítač, ochráňte vstup do programu heslom. Heslo zadávate v menu Nastavenia - Všeobecné údaje školy, záložka - Administrácia. Heslo si zapamätajte. V prípade, že ho zabudnete, kontaktujte horúcu linku aSc.

Pozrite aj:
Ako vytvoriť nového učiteľa/zamestnanca, nový predmet, učebňu a iné
Ako a kde si nastavím mail server?
Ako zadať údaje o prevádzke?
Evidencia viacerých škôl v karte žiaka.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 42793 krát.42793 / 42793
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle