flag aScAgenda - aSc Rozvrhy

Viac o programe aScRozvrhy

Program aScRozvrhy umožňuje rýchlo a pohodlne zadať predmety, triedy, učebne, učiteľov a úväzky. Umožňuje taktiež pokryť všetky špeciálne druhy delení alebo hodiny obtýždeň. Je možné spojiť viacero skupín rôznych tried do jednej hodiny, ako aj priradiť hodine niekoľko učiteľov.

Objednávku je možné realizovať na stránke aScRozvrhy

Pre zobrazenie podrobného návodu k programu aScRozvhy stačí kliknúť nájdete sem


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17524 krát.17524 / 17524
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle