flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zistiť priemer celej školy?

V menu Nastavenie - Preferencie - Priemery je možné zvoliť, ktorý z priemerov pre celú školu sa má na tlačovej zostave Klasifikácia "Klasifikácia tried" zobraziť:

V tlačovom výstupe sa potom zvolené priemery zobrazia:

Uvedenú tlačovú zostavu je možné spustiť aj iba pre vybrané triedy (nemusí byť nutne celá škola naraz).

Priemer priemerov tried - každá trieda má nejaký priemer, všetky tieto priemery sa spriemerujú. Metodiku výpočtu priemeru triedy je možné si zvoliť.

Priemer prospechov žiakov - každý žiak má nejaký priemer svojich známok, z ktorých sa vypočítava prospech. Výsledkom je priemer týchto prospechov pre všetkých žiakov.

Priemer klasifikovaných známok žiakov - každá známka na vysvedčení má rovnakú váhu. Výsledkom je priemer všetkých známok na vysvedčeniach všetkých žiakov.

Priemer priemerov predmetov - priemer spodného stĺpca, v ktorom sú spriemerované priemerné známky predmetov v triedach.

Pozrite aj:
Ako sa počítajú priemery? Prečo existuje pre jednu triedu viac rôznych priemerov?
Ako vytvoriť, tlačiť a exportovať zoznam žiakov s priemernou známkou z vybraných predmetov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16102 krát.16102 / 16102
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle