flag aScAgenda - Maturita

Čo sú to súvisiace predmety? Ako zadám, ktoré predmety sú súčasťou TČOZ?

Keďže známka z ústnej formy maturitnej skúšky má zohľadňovať aj prospech počas predošlého štúdia, aScAgenda umožňuje maturitnej komisii pripraviť podklady s prospechom z predmetu skúšaného komisiou.

Nie všetky predmety sú však jednoduché, niektoré predmety majú zohľadňovať známky z viacero predmetov. Typickým príkladom je predmet TČOZ (teoretická časť odbornej zložky), ktorý sa zvyčajne skladá z viacerých počas štúdia absolvovaných predmetov.

Taktiež bežná situácia je, že k hlavnému predmetu prislúchajú semináre (matematika + seminár z matematiky, anglický jazyk + seminár z anglického jazyka, ...)

V aScAgende je možné pre každú maturitnú komisiu zvoliť, ktoré predmety majú byť "súvisiace" z hlavným skúšaným predmetom, t.j. ktorých prospech z minulosti sa má preniesť na príslušné tlačivá:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13011 krát.13011 / 13011
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle