flag aScAgenda - Známkovanie

Môžem vytvoriť hodnotenú udalosť pre viacero mesiacov naraz?

Samozrejme, aScAgenda od verzie 2008 umožňuje vytvoriť viacmesačné udalosti.
Pri zadávaní udalosti je možné vybrať si vytvorenie rovnakej udalosti s rovnakým spôsobom hodnotenia pre jeden mesiac alebo do každého mesiaca príslušného polroka.

Je možné aj dvojaké nastavenie pre výpočet priemeru známok v danej udalosti, a to:
* každá známka v udalosti sa do priemeru započíta samostatne
* najskôr sa známky pre danú udalosť spriemerujú a až následne nastáva ich váženie.

Udalosť do každého mesiaca v danom polroku sa dá priradiť aj na www stránke školy, ak ste prihlasný ako učiteľ, ktorý má právo na zadávanie známok.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12437 krát.12437 / 12437
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle