flag aScAgenda - Známkovanie

Ako zvoliť, či používame v škole známky alebo body? Dajú sa nezaradené hodnotenia zakázať?

Táto funkcia je prístupná v programe aScAgenda od verzie 2008. V menu Nastavenie - Preferencie... - Známkovanie, je možné nastaviť:

Povoliť zadávanie hodnotenia bez priradenia do udalosti - stĺpec Nezaradené, je možné schovať. Ak sa v škole dohodnete, že budete každú známku (či bodové hodnotenie) prísne kategorizovať - prideľovať do udalosti, môžete z pozície administrátora zakázať vkladať nové hodnotenia do stĺpca "Nezaradené". (Skoršie zadané údaje samozrejme zostanú prístupné, nastavenie sa týka iba novovzniknutých hodnotení)

Zmeny v nastavení sa po publikovaní údajov automaticky prenesú na Vašu Internetovú žiacku knižku.

Pozrite aj:
Dá sa zmeniť usporiadanie a zobrazenie mien žiakov pri zadávaní známok?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14443 krát.14443 / 14443
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle