flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Čo všetko sa tlačí na vysvedčenie v prvom polroku a čo v druhom?

aScAgenda (od verzie 2008) ovláda dva postupy ako tlačiť vysvedčenia. Prvý postup je štandardný, osvedčený, správny a logický. Druhý spôsob je neštandardný a rizikový, ale žiadaný niektorými školami. Voľba postupu sa robí v menu Nastavenia - Preferencie... - Tlač po polrokoch:

Pri obidvoch postupoch sa na 1. polroku tlačia známky z prvého polroku (a škrtajú prázdne polia z 1. polroku) a pri dotlači 2. polroku sa tlačia známky z druhého polroku (a škrtajú prázdne polia z 2. polroku). Avšak rozdiely sú v tom, kedy sa tlačia názvy predmetov a krúžkov (záujmových útvarov).

Prvý štandardný postup funguje tak, že na polroku sa do vysvedčenia vytlačia názvy tých predmetov, ktoré majú aj udelenú známku (resp. hodnotenie). Políčka pre názvy ostatných predmetov zostávajú voľné (napríklad keby žiak dostal známku v 2. polroku), a ani sa za žiadnych okolností nevyškrtávajú:

Následne pri dotlači 2. polroku sa vyplnia názvy predmetov, ktoré mali udelené hodnotenie v 2. polroku, ale nie v prvom. Taktiež sa povyškrtáva všetko prázdne (políčka pre názvy predmetov, ktoré neboli využité v ani jednom polroku).

To, čo platí pre názvy predmetov, platí aj pre názvy krúžkov.

Druhý neštandardný postup funguje tak, že v prvom polroku sa vytlačia všetky názvy predmetov (a ak máte nastavené vyškrtávanie, tak sa zvyšné vyškrtnú), ako aj názvy krúžkov (záumových útvarov):

Riziko tohto postupu spočíva hlavne v tom, že ak niekto nemal zaznačený predmet, že ho bude mať v druhom polroku, môže sa políčko na názov tohto predmetu obsadiť (vyškrtnúť), čo si nemusíte všimnúť pri tlači v prvom polroku. V druhom polroku, keď budete chcieť dotláčať názov predmetu, už to nebude možné. Tlačivo vysvedčenia sa preto pri tomto rizikovom postupe môže malou nepozornosťou ľahko znehodnotiť.

Od verzie 2008.0.321 pribudol tretí spôsob, ak ste zabudli dať vyškrtávať prázdne políčka na vysvedčení pri tlači prvého polroku, tento tretí spôsob Vám umožní "dovyškrtávať" prázdne políčka pri tlači druhého polroku:Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15761 krát.15761 / 15761
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle