flag aScAgenda - Známkovanie

Ako sa žiakovi započítavajú hodnotenia zadané pre jednu udalosť do celkového priemeru?

Máte možnosť zvoliť si z dvoch výpočtov celkového priemeru žiaka za predmet:

1. Ak má udalosť viacero hodnotení, každé je započítané do celkového primeru stanovenou váhou

2. Najskôr sa viaceré hodnotenia v jednej udalosti spriemerujú, až potom sa použije váženie

Prvý spôsob (štandardne prednastavený) započítava do celkového priemeru každé hodnotenie rovnakou (stanovenou) váhou. Napríklad ak si ako udalosť zvolíme "DÚ" - a každú domácu úlohu ohodnotíme známkou, je to to isté, ako keby sme mali veľa udalostí "DÚ" (stĺpcov).

Druhý spôsob je vhodný na udalosti typu "Aktivita" - táto udalosť slúži na zapisovanie priebežných známok za aktivitu, ale na známku na vysvedčení (do celkového priemeru) sa počíta iba ako jedna veľká spriemerovaná známka za aktivitu.

Nasledujúca tabuľka objasňuje spôsob výpočtu priemeru. Všetci žiaci majú jednotku (nezaradenú), ktorá sa spriemeruje so známkami z aktivity (2. spôsob výpočtu) alebo so známkami z DÚ (1. spôsob výpočtu). Všimnite si výsledné priemery.

Pozrite aj:
Na čo sú pri známkovaní udalosti? Čo všetko sa v nich dá zadať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11762 krát.11762 / 11762
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle