flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako upratať zoznam predmetov, ak máme zadané niektoré predmety duplicitne?

Zbaviť sa opakovane zadaných predmetov, alebo predmetov, ktoré sa už na Vašej škole neučia, môžete viacerými spôsobmi:

1. Zmazať nechcený predmet. V zozname predmetov označiť predmet a stlačiť tlačidlo Zmaž. Je možné, že program nedovolí predmet zmazať, ak ho využíva niektorá trieda, či žiak.

2. Poslať nechcený predmet do minulosti. V zozname predmetov označiť predmet a následne v menu Nástroje - Administrácia - Označiť predmety za historické...
V tomto prípade sa predmet akoby "vymaže" z aktuálneho školského roku, avšak v minulom školskom roku bude naďalej prístupný.

3. Ak ste predmet omylom označili za historický, vráťte sa o rok dozadu a zvoľte možnosť Odznačiť ...

Pozrite aj:
Automatické zaraďovanie prijatých žiakov do vybraných tried
Ako vytvoriť nového učiteľa/zamestnanca, nový predmet, učebňu a iné


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18188 krát.18188 / 18188
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle