flag aScAgenda - Databáza údajov

Prehľad počtu žiakov

K prehľadu počtu žiakov na škole sa dostanete vo verzii programu aScAgenda 2008 cez tlačidlo Prehľad počtu žiakov.
Po jeho stlačení sa otvorí prehľadná tabuľka žiakov na škole.

1. Prehľad o informáciách v tabuľke.


Z prehľadu ľahko získate informácie o počte žiakov v jednotlivých triedach, delený na chlapcov a dievčatá, ako aj o počte dievčat a chlapcov v jednotlivých ročníkoch. Je to údaj v spodnom riadku, napr. v treťom ročníku sú triedy 3.A a 3.B. Súčty dievčat a chlapcov za tretí ročník sú zobrazené v spodnom riadku, ako je naznačené na obrázku. Teda v treťom ročníku je 17 dievčat a 18 chlapcov.
Označenie I1d - znamená I. stupeň, 1. ročník, d - dievča

2. Úprava tabuľky
Tabuľku s prehľadom je možné upraviť si podľa konkrétnej požiadavky Vašej školy
a to za pomoci tlačidla Výber stĺpcov, kde je možné ďalšie stĺpce pridávať alebo uberať. Napr. triedny učiteľ, alebo údaj súčet dievčat a chlapcov v ročníku /napr. označenie stĺpca I1, teda I. stupeň, 1. ročník/.

3. Tlač tabuľky
Tabuľku, v takom tvare, ako si vyberiete za pomoci výberu stĺpcov je možné priamo vytlačiť cez Rýchlu tlač, po stlačení klávesovej skratky Ctrl+T.
Tabuľku je možné pred tlačou ukázať /viď. ukážka tlače v obr./, priamo tlačiť, vybrať si orientáciu papiera alebo tabuľku exportovať do Excelu.

Ak ste ZUŠ, prosím prečítajte si tento článok: Prehľad počtu žiakov

Ak ste SŠ, vyberte si zobrazenie pre stredné školy:

Pozrite aj:
Úprava pohľadu.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14593 krát.14593 / 14593
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle