flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako evidovať obligátny nástroj a hlavný predmet?

Umelecké školy môžu v karte žiaka evidovať obligátny nástroj a hlavný predmet.

1. Zadávanie obligátneho nástroja a hlavného predmetu ručne

Priamo v Karte žiaka v záložke Základné údaje je možné pridávať obligátny nástroj a hlavný predmet. Oba je však nutné predtým mať zadané v časti programu Predmety, aby ich bolo možné vybrať do Karty žiaka.

2. Zadávanie obligátneho nástroja a hlavného predmetu hromadne

Ak si označíte viac žiakov v zozname žiakov pomocou Ctrl+klik na žiaka, ktorým chcete pridať napr. rovnaký obligátny nástroj stlačte Nástroje, Hromadné operácie, Univerzálne zmeny, Nastav študentovi vybranú vlastnosť..

3. Zadávanie obligátneho nástroja a hlavného predmetu pre triedu

V pohľade Známky je možné pridať pre triedu hlavný predmet a obligátny nástroj cez tlačidlo Nastaviť predmety

Ak sú predmety pre triedu zadané a priradené ich poradie pre tlač vysvedčení, je možné zapisovať známky v pohľade Známky. Ak žiakovi nie je možné zapísať známku z obligátneho nástroja alebo hlavného predmetu znamená to, že konkrétny žiak nemá tento predmet alebo nástroj zadaný v karte žiaka.


Z obrázku vyplýva, že Biely Dávid a Čmelíkova Nikola namajú zadaný v karte žiaka hlavný predmet, preto sú políčka sivé.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17432 krát.17432 / 17432
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle