flag aScAgenda - Karta triedy

Ako evidovať triedy?

Novú triedu môžete pridať cez menu Triedy tlačidlom "Nová":

Zobrazí sa okno, v ktorom môžete zadať údaje Vašej triedy. Nemusíte zadávať všetky údaje hneď, je možné ich zadať dodatočne alebo vynechať. Po zadaní údajov stlačte OK. Ak chcete hneď zadávať ďalšiu triedu, stlačte tlačítko "OK a nová". Zadané dáta sa uložia a môžete hneď zadávať novú triedu.

Povinné údaje

Meno triedy: Meno triedy, ktoré používate.

Kód triedy: Je potrebný na automatické pridelenie čísla vzdelávacieho poukazu žiakom tejto triedy. Kód môže mať maximálne 5 znakov bez diakritiky. Napr 1A, TER, OKTB, 1MTP3 a podobne.

Skratka: Ľubovoľná skratka, ktorou označujete túto triedu.

Nepovinné údaje

Rok dochádzky: Zvoľte rok dochádzky tejto triedy. Používa sa pri tlačení vysvedčení na základných školách.

Zameranie triedy: 01 matematika a podobne.

Forma štúdia: denná a pod.

Triedny učiteľ, Zástupca triedneho učiteľa: Zvoľte, ak chcete evidovať triednych a ich zástupcov.

Kmeňová učebňa: Kmeňová učebňa tejto triedy. Ak nemajú, nevyplňte.

Ročníku triedy: Číselné označenie ročníka triedy. Napríklad 1,2. Používa sa pre triedenie alebo uľahčenie práce s programom.

Typ prospechu: Určuje spôsob, akým sa bude tlačiť celkový prospech žiaka tejto triedy na vysvedčení.

Poznámka: na rýchle zadávanie môžete použiť klávesu Enter na presun medzi políčkami.

Pozrite aj:
Ako môžem nastaviť poradie tried v zoznamoch?
Ako zistím počet chlapcov a dievčat v triede?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 38060 krát.38060 / 38060
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle