flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Je program aScAgenda vhodný pre základné umelecké školy?

Vo verzii aScAgenda 2008 pre ZUŠ pribudli mnohé funkcie, ktoré uľahčia prácu základným umeleckým školám.

Jednoduchšia je evidencia žiakov, ktorí na škole navštevujú viac tried v rôznych odboroch, na rôznych stupňoch a pod.:

Je spracovaná evidencia hlavného predmetu a obligátneho nástroja s prepojením na tlač vysvedčení:

Tlač vysvedčení:

Prehľad počtu žiakov na škole podľa odborov, tried, stupňov, členený na chlapcov a dievčatá:

Vytvorenie www stránky školy a jej umiestnenie na internete, možnosť každodennej aktualizácie informácii o škole a akciách pripravovaných školou:

Pozrite aj:
Ako vložiť žiaka do viacerých tried?
Ako evidovať odbor, ročník a stupeň na základnej umeleckej škole?
Ako evidovať obligátny nástroj a hlavný predmet?
Prehľad počtu žiakov
Modul platby
Elektronická triedna kniha pre ZUŠ


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13115 krát.13115 / 13115
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle