flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako vložiť žiaka do viacerých tried?

Ak ten istý žiak/žiačka navštevuje vo Vašej škole viacero odborov (napríklad chodí na klavír a na výtvarnú), alebo viacero nástrojov (v rámci hudobného odboru), a pod. je potrebné evidovať ho vo viacerých triedach. Jeho základné údaje - meno, rodné číslo, bydlisko, a pod. sa eviduje iba raz.

aScAgenda od verzie 2008 umožňuje žiaka vložiť do viacerých tried. Pre každého žiaka (resp. "kópiu" žiaka) sa evidujú zvlášť údaje prislúchajúce k danej triede (resp. "kópii"):
* katalógové číslo
* ročník, rok dochádzky
* stupeň
* odbor, hlavný predmet
* začiatok a koniec štúdia
* a ďalšie

V menu Nastavenie, v časti Typ školy/zariadenia, je potrebné nastaviť typ Základná umelecká škola.

Po tomto nastavení je možné priamo v karte žiaka prideliť žiakovi viac tried.


Po tomto nastavení je žiačka Čistá Miriam aj v triede "klavír" aj "husle".

Pozrite aj:
Ako evidovať odbor, ročník a stupeň na základnej umeleckej škole?
Ako evidovať žiaka, ktorý je evidovaný vo viacerých triedach na viacerých (elokovaných) pracoviskách?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13399 krát.13399 / 13399
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle