flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Na čo sa zadáva pri odboroch daného predmetu aj priorita?

Často sa stáva, že v jednej triede sú žiaci, čo majú rôzne odbory alebo zamerania. Občas sa v takom prípade vyžaduje, aby predmety na vysvedčení boli pre rôzne odbory v rôznom poradí. Na vyriešenie tejto situácie slúži priorita predmetu pre odbor.

Predmety sa nastavujú buď na konkrétnu pozíciu (1 až 24), alebo na prvú voľnú pozíciu. Predmety na prvej voľnej pozícii sa dajú preusporiadavať posúvaním hore a dole - pozrite návod: Ako zadať predmety triedam?

Poradie predmetov na voľných pozíciách teda máte nejako nastavené (zrejme správne pre niektorý odbor). V triede sa zároveň nachádza iný odbor, pre ktorý má byť poradie iné. Štandardná priorita odboru pre predmet je nula. Ak chcete, aby nejaký predmet bol pre určitý odbor v zozname skôr, treba tomuto predmetu pre daný odbor zvýšiť prioritu.

Konkrétne, napríklad ak máme v jednej triede zememeračov a historikov: Historici majú skôr v zozname predmetov dejepis, zato zememerači majú dejepis až na konci. Na druhej strane zememerači majú zemepis hneď po cudzom jazyku a dejepis až na konci zoznamu predmetov.

Nastavíme teda historikom pre dejepis prioritu 1 (namiesto nuly), a zememeračom zase pre zemepis prioritu 1.

Následne na vygenerovaných vysvedčeniach vidíme, že zememerač Kartograf Alojz má zemepis ešte aj pred matematikou a dejepisom, a historik Prorok Marián má zemepis ako posledný predmet:

Pozrite aj:
Ako zadať predmety triedam?
Ako zadať predmety jednotlivým odborom štúdia?
Naozaj treba zadávať poradie predmetov na vysvedčení?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17767 krát.17767 / 17767
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle