flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako funguje a na čo je generovanie vysvedčení?

Známky zadané v programe aScAgenda (alebo pomocou Internetovej žiackej knižky na Vašej www stránke) sa dostanú na vysvedčenia počas "generovania" vysvedčení. Taktiež sa vypočíta priemer, prospech, a tieto údaje sa pripravia pre samotnú tlač vysvedčení a klasifikačných výkazov.

Program Vás pri generovaní vysvedčení upozorní na väčšinu údajov, ktoré budú na vysvedčení vytlačené.

Posledné generovanie - ak sa nejaká známka zmenila, odkedy bolo vysvedčenie vygenerované, treba generovať znovu.

Typ prospechu - v karte triedy treba zvoliť, podľa čoho sa počíta prospech.

Ročník - aký ročník sa bude tlačiť danej triede na vysvedčenie.

Rok dochádzky - program názorne ukáže, aké roky dochádzky sú použité v danej triede.

Dátum vydania vysvedčenia - pre prvý aj druhý polrok, dá sa rýchlo skontrolovať, či nie je iný, ako očakávate.

Pozrite aj:
Ako a kde zadať správny Typ prospechu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27013 krát.27013 / 27013
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle