flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

Ako nastaviť žiakovi vlastnosti predmetu - či má predmet, kto ho učí, je povinný / voliteľný / nepovinný?

Zoznam predmetov sa nastavuje pre celú triedu. Aj tak sa však môže stať, že niektoré predmety nebudú mať všetci žiaci. Vtedy je dobré označiť, ktorí žiaci daný predmet nemajú, a to pomocou Osnovy hodín.

V časti vyznačenej zelenou farbou si zvoľte, ktorí učitelia učia konkrétnych žiakov. Je možné zvoliť aj viacerých učiteľov jednému žiakovi.

V červenou farbou vyznačenom stĺpci je možné zvoliť, že žiak vôbec nemá tento predmet.

Taktiež je možné zvoliť, či daný predmet je pre konkrétneho žiaka povinný, voliteľný, či nepovinný - v prípade, že trieda má vo svojom zozname predmetov nastavené viaceré výskyty toho istého predmetu. Na obrázku ide o modrou farbou označenú časť.

Zmeny sa vykonávajú dvojklikom myši, alebo klávesnicou pomocou klávesu medzera.

Pozrite aj:

Ako zadať predmety triedam?
Ako používať osnovu hodín?
Je možné nastaviť etiku/náboženstvo alebo konkrétny cudzí jazyk priamo v karte žiaka?
Ako najrýchlejšie zistím, ktorý žiak má náboženskú alebo etickú výchovu?
=Označenie žiakov v osnove hodín a pridelenie do skupín


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22272 krát.22272 / 22272
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle