flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako sa počítajú priemery? Prečo existuje pre jednu triedu viac rôznych priemerov?

Metodík na výpočet priemeru je naozaj veľa, program aScAgenda je konfigurovateľný a môžete si zvoliť tú metodiku, ktorá sa používa na Vašej škole.

Menu Nastavenie - Preferencie - Priemery.

Priemer prospechov - je najpoužívanejší z priemerov. Každý žiak má nejaké známky, z nich sa spraví priemer, ktorý slúži na výpočet prospechu(správanie sa do tohto priemeru samozrejme nepočíta). Priemer celej triedy je potom priemerom prospechov jednotlivých žiakov.

Priemer priemerov predmetov - z každého predmetu sa spraví priemerná známka. Z týchto priemerov predmetov sa následne spraví priemer (správanie nie je predmet, takže sa do výpočtu nezahŕňa). Predmety, ktoré navštevuje menej žiakov majú teda logicky väčšiu váhu.

Priemer známok - každá známka, ktorá je udelená žiakovi z nejakého predmetu, sa započíta rovnakou váhou do priemeru triedy. Známky žiaka, ktorý má viac predmetov ako iný žiak, sa teda následne v priemere prejavia s väčšou váhou.

Vrátane známok z nepovinných predmetov
Priemerný prospech konkrétneho žiaka nikdy nezahŕňa známky z nepovinných predmetov. Ale napríklad pri výpočte priemeru priemerov predmetov je možné zvoliť, či majú byť nepovinné predmety tiež započítané. Alebo ak ide o priemer triedy vypočítaný priemerom všetkých známok žiakov, tiež sa dá zvoliť, či vziať do úvahy aj známky z nepovinných predmetov.

Neklasifikovaní žiaci
Taktiež sa líšia metodiky ohľadom započítania neklasifikovaných žiakov do priemeru. Preto je možnosť si zvoliť:
"Do priemeru klasifikácie počítať aj žiakov, ktorí celkovo nie sú klasifikovaní".
Ak tento zaškrtávač nie je zaškrtnutý, do priemerov nie sú započítané známky žiakov, ktorí neboli klasifikovaní (hoci aj z jedného povinného predmetu).
"Do súčtu a priemeru dochádzky počítať aj žiakov, ktorí celkovo nie sú klasifikovaní".
Ak tento zaškrtávač nie je zaškrtnutý, do sumárnych hodnôt a priemerov dochádzky nie sú započítané údaje žiakov, ktorí neboli klasifikovaní (hoci aj z jedného povinného predmetu).

Pozrite aj:
Ako zistiť priemer celej školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 28234 krát.28234 / 28234
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle