flag aScAgenda - Karta triedy

Ako môžem nastaviť poradie tried v zoznamoch?

Poradie tried sa zvyčajne určuje abecedne podľa názvu triedy. Napríklad: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A.

Niekedy však nie je dobré, keď sú triedy usporiadané abecedne. Najmä napríklad pri triedach osemročných gymnázií, kedy nie je žiadúce, aby príma bola za kvartou. V takom prípade je dobré nastaviť triedam poradové číslo pre účely usporiadania. Toto číslo sa nastavuje v karte triedy:

(Poradové číslo stačí nastaviť triedam, pre ktoré abecedné usporiadanie nedáva dobré poradie. Triedy, ktoré nemajú nastavené poradové číslo budú usporiadané abecedne a umiestnené v zozname za triedami s nastaveným poradovým číslom.)


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15151 krát.15151 / 15151
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle